Międzynarodowy Dzień Sepsy obchodzony 13 września jest inicjatywą Global Sepsis Alliance mającą na celu zwiększenie świadomości wśród opinii publicznej oraz profesjonalistów o zagrożeniach, które niesie ze sobą sepsa. Ciężkie przypadki sepsy są często śmiertelnymi w skutkach zapaleniami dotykającymi cały organizm w odpowiedzi na zakażenia krwi, często komplikowanymi poprzez zaburzenia funkcjonowania organów. Pomimo nowoczesnych i zaawansowanych technologii medycznych takich jak szczepionki, terapie antybiotykowe czy intensywna terapia jest to wciąż najczęstsza przyczyna zgonów powodowanych infekcjami na świecie. W odróżnieniu od raka, cukrzycy czy gruźlicy, objawy sepsy pozostają najsłabiej rozpoznawalne.

Sepsa jest na szczycie globalnych priorytetów WHO

Sepsa - chmura tagów

Sepsa to jeden z najbardziej powszechnych i często również źle diagnozowanych powodów zgonów. W maju 2017 r. WHO umieściło walkę z sepsą na szczycie listy globalnych priorytetów. W tym czasie organizacja podjęła także rezolucję, mającą na celu poprawę sytuacji w zakresie zapobiegania, diagnostyki i leczenia sepsy poprzez szereg działań na terenie krajów rozwiniętych i rozwijających się na całym świecie. WHO wzywa 194 kraje członkowskie ONZ do podjęcia odpowiednich kroków, które do 2020 r. pomogą ograniczyć koszty ekonomiczne związane z zachorowaniami na sepsę.

Wrzesień miesiącem poświęconym sepsie

Światowy Dzień Sepsy, przypadający 13 września, to element akcji informacyjnej skierowanej zarówno do lekarzy, jak i pacjentów, prowadzonej przez organizację charytatywną Sepsis Alliance. Wrzesień jest miesiącem w całości poświęconym sepsie, a wybrano go ze względu na zbieżność pierwszych liter nazwy miesiąca w języku angielskim (SEPtember) z nazwą sepsy. Światowy Dzień Sepsy, który w tym roku wsparło prawie cztery tysiące organizacji i szpitali z całego świata, obchodzony jest już po raz czwarty.

Przypadki sepsy nie są obecnie prawidłowo rejestrowane przez lekarzy, co sprawia, że skala problemu sepsy jest niewidoczna w oficjalnych statystykach. Tymczasem szacujemy, że w Polsce z powodu sepsy umiera rocznie 25 000 osób, a więc średniej wielkości miasto. Rezolucja WHO pokazuje, że sepsa stała się globalnym problemem, z którego rozwiązaniem musimy się zmierzyć. Im szybciej, tym lepiej, bowiem większości zgonów związanych z tą chorobą można zapobiec. ” – Prof. Andrzej Kübler, prezes Stowarzyszenia na rzecz Badania i Leczenia Sepsy ”Pokonać Sepsę”www.pokonacsepse.pl

Sepsa, zwana potocznie „zakażeniem krwi”, to zagrażający życiu stan, który pojawia się wówczas, gdy infekcja w organizmie powoduje dysfunkcję lub niewydolność organów. W pierwszych stadiach sepsę często myli się z innymi schorzeniami, zaś późne rozpoznanie oznak i symptomów szybko prowadzi do niewydolności wielu organów i w efekcie śmierci.

Sepsa to jeden z najbardziej powszechnych i często również źle diagnozowanych powodów zgonów. 13 września obchodzimy Światowy Dzień Sepsy, która rocznie zabija blisko 8 milionów ludzi.

– WHO

Co 3-4 minuty ktoś umiera z powodu Sepsy


Zgodnie z szacunkami Światowego Sojuszu do Walki z Sepsą (Global Sepsis Alliance) co roku na świecie sepsa rozwija się u 30 mln ludzi i powoduje 6-8 mln zgonów. Oznacza to, że co 3-4 minuty z jej powodu umiera jedna osoba.

Statystyczne wyliczenia wskazują, że w Polsce współczynnik śmiertelności z powodu sepsy (65 na 100 tys. osób) jest wyższy niż z powodu raka tchawicy, oskrzeli i płuc łącznie (59 na 100 tys.) bądź z powodu zawału serca (49 na 100 tys.).

Prof. Kuebler zwrócił uwagę, że wbrew rozpowszechnionej opinii sepsa nie jest związana głównie z infekcjami szpitalnymi. Większość, bo aż 80 proc. zakażeń wywołujących sepsę występuje w warunkach pozaszpitalnych.

Dr Alicja Karney, kierownik Oddziału Hospitalizacji Jednego Dnia w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, przypomniała, że sepsę mogą wywołać różne drobnoustroje – również wirusy i grzyby, ale przeważnie jest ona spowodowana przez bakterie. Najczęściej są to pałeczka Haemophilus influenzae typu B, pneumokoki oraz meningokoki.

Czym jest SPESA ?

As for the practical side of things, many turn to low coding or no coding platforms like BlueFabric that use intuitive visual and declarative tools to build and deliver new apps. Drag-and-drop forms, call-to-object buttons, data models and catalogs are only some of the features that can be added with just a click.

Low code platforms eliminate security concerns

Even more, low coding platforms such as BlueFabric help you easily transform your designs into executable business processes, with no need to code. They also offer an all-in-one environment where applications can be not only built, but also tested and deployed. Low code platforms eliminate security concerns companies might have in employing citizen developers in app development: many offer built-in enterprise-grade security.

Where can citizen developers be best employed?

Citizen developers are best used when they serve the specific needs of their departments. With an intimate knowledge of their inner workings, they are far better equipped to anticipate their fellow employees’ needs than an overworked IT department. They can facilitate the introduction of applications that improve their productivity and at the same time considerably lighten the load of traditional developers.

  • As they gain insight into the app development process, they can also work together with developers and bring their business expertise to the building and customization of larger company-wide or customer-facing applications.
  • Companies are no longer in a position to ignore their potential and more and more business professionals will find themselves, out of proactivity or frustration, taking up the mantle of the citizen developer.
  • In 2019, citizen developers are here to stay.

With an intimate knowledge of their inner workings, they are far better equipped to anticipate their fellow employees’ needs than an overworked IT department.

Insights: Free Modern Elegent
– Gutenberg Ready –
Free Blog Theme

They can facilitate the introduction of applications that improve their productivity and at the same time considerably lighten the load of traditional developers. As they gain insight into the app development process, they can also work together with developers and bring their business expertise to the building and customization of larger company-wide or customer-facing applications.


Author Name: Jane Doe

Enter the citizen developer whose skills may never replace those of a proper developer, but can immensely lighten their load.

Social profiles
Close
Pytania? Zadzwoń