Wyzdrowienie z COVID-19 po dożylnym podaniu witaminy C

Niedawno opublikowany został raport, opisujący przypadek krytycznie chorej pacjentki z COVID-19, która po zastosowaniu leczenia dużą dawką dożylnej witaminy C szybko wyzdrowiała.

OPIS PRZYPADKU: Pacjentka, 74-letnia kobieta, zgłosiła się do oddziału ratunkowego po wystąpieniu niskiej temperatury ciała, kaszlu i duszności przez 2 dni. Pacjentka zgłosiła, że na tydzień przed przyjęciem została poddana zabiegowi całkowitej wymiany stawu kolanowego prawego, ale w tym okresie była zdrowa. Zaprzeczyła, by miała kontakt z osobami chorym lub ostatnio podróżowała. Historia chorobowa obejmowała istotne nadciśnienie tętnicze, otyłość, miastenię w remisji i chorobę zwyrodnieniową stawów.

…wyniki tego przypadku sugerują dalsze badania nad zastosowaniem dożylnym witaminy C u krytycznie chorych na COVID-19.

Ocena pacjentki wykazała poziom saturacji tlenem 87% i obustronne rzężenia przy osłuchiwaniu płuc, inne parametry życiowe były w normie. Wykonano zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej, które wykazało „zmętnienie przestrzeni powietrznej w prawym górnym płacie, podejrzane o zapalenie płuc”.

U pacjentki została wdrożona szerokospektralna antybiotykoterapia i suplementacja tlenu stosowana przy podejrzeniu zapalenia płuc, a także podana została dożylnie immunoglobulina w celu łagodzenia zaostrzenia miastenii. W ciągu kolejnych 4 dni pobytu w szpitalu doszło do pogorszenia się duszności.

W 4. dobie hospitalizacji, podczas pobytu na oddziale izolacyjnym, uzyskano dodatni wynik wymazu z nosa i gardła w kierunku ciężkiego ostrego zespołu oddechowego coronavirus-2 (SARS-CoV-2). Wyniki badań laboratoryjnych wykazały również limfopenię oraz podwyższone stężenie dehydrogenazy mleczanowej, ferrytyny i interleukiny-6.

Pacjentce została poddana hydroksychlorochina i witamina C doustnie (2 x 1 g/dobę), azytromycyna i siarczan cynku dożylnie. Po wystąpieniu zespołu ostrej niewydolności oddechowej i wstrząsu septycznego w 6. dobie pobytu, pacjentka była wentylowana mechanicznie dodatnimi ciśnieniami. Po prośbach rodziny rozpoczęto u niej podawanie dożylnie witaminy C w dużej dawce (11 g / 24h jako ciągły wlew kroplowy). Stan kliniczny chorej uległ poprawie i w ciągu 5 dni została odłączona od respiratora. Podawanie dużej dawki dożylnej witaminy C kontynuowano przez 10 dni. 16 dnia hospitalizacji pacjentka została wypisana do domu w ogólnym stanie dobrym z zaleceniem 14 dniowej kwarantanny.

WNIOSKI Z TEGO PRZYPADKU

W wielu wcześniejszych badaniach oceniano rolę witaminy C w ciężkiej sepsie i oddziałach intensywnej terapii (OIT) ze względu na jej właściwości antyoksydacyjne i przeciwzapalne. „Wysokie dawki dożylnej witaminy C w naszym przypadku wiązał się z mniejszą liczbą dni wentylacji mechanicznej, krótszym pobytem w OIT i wcześniejszym wyzdrowieniem w porównaniu do średniej długości wentylacji mechanicznej, czasem trwania choroby oraz pobytem w OIT u krytycznych chorych COVID-19 w naszym instytucie” – stwierdzili autorzy. Dodali, że wyniki tego przypadku sugerują dalsze badania nad zastosowaniem dożylnym witaminy C u krytycznie chorych na COVID-19.

ŹRÓDŁO:

Khan HMW, Parikh N, Megala SM, Predeteanu GS. Unusual early recovery of a critical COVID-19 patient after administration of intravenous vitamin C [published online 14 July 2020]. Am J Case Rep. 2020. doi: LINK do publikacji: 10.12659/AJCR.925521

Czytaj też pracę pt: „Witamina C wsparciem w walce z sepsą – Mariusz Waruszewski”

Witamina C wsparciem w walce z sepsą - autor Mariusz Waruszewski
Witamina C wsparciem w walce z sepsą Mariusz Waruszewski
Social profiles
Close
Pytania? Zadzwoń