4-6 kwietnia 2019 r. w Jachrance odbyło się I Forum Zakażeń – konferencja gromadząca lekarzy i pielęgniarki różnych specjalności oraz mikrobiologów wokół profilaktyki i skutecznego leczenia zakażeń. Podczas wydarzenia odbyło się oficjalne spotkanie przedstawicieli najważniejszych komitetów i stowarzyszeń ds. zakażeń w Polsce, którego owocem będą nowe wytyczne mające służyć poprawie sytuacji w ochronie zdrowia. 500 specjalistów dyskutowało o nowych rozwiązaniach. Na I Forum Zakażeń zostały także ogłoszone nowe rekomendacje interdyscyplinarnej grupy ekspertów w zakresie leczenia rany zakażonej.

Cieszę się, że I Forum Zakażeń było spotkaniem w interdyscyplinarnym gronie – powiedziała Przewodnicząca Komitetu Naukowego konferencji, dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz, prof. nadzw., ekspert w zakresie mikrobiologii. Przyjechało 500 uczestników, a wśród nich lekarze różnych specjalności; chirurdzy, ortopedzi, anestezjolodzy, interniści, hematolodzy oraz mikrobiolodzy, pielęgniarki, ratownicy medyczni. Mamy pełen przekrój różnych specjalności medycznych. Dzięki temu uzyskaliśmy doskonałe warunki do interdyscyplinarnego dialogu i szukania nowych rozwiązań, chociażby organizacyjnych.

– Siłę tego spotkania pokazują chociażby wybitne patronaty honorowe – powiedziała Mariola Piotrowska, Prezes Evereth Publishing i organizator konferencji. Narodowy Fundusz Zdrowia, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych czy patronaty konsultantów krajowych w wielu dziedzinach potwierdzają tylko, jak bardzo w polskiej ochronie zdrowia potrzebujemy takich spotkań, które pozwolą na wymianę doświadczeń i rozwój pracowników ochrony zdrowia. Edukacja i szerzenie praktycznej wiedzy jest kluczem do tego rozwoju.


Galeria zdjęć

Zakażenia jednym z najważniejszych problemów wszystkich pracowników ochrony zdrowia

– Bardzo zmienił się świat bakterii. Są po prostu oporne na działanie dotychczas skutecznych antybiotyków – powiedziała Prezes Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej, prof. dr hab. n. med. Anna Przondo-Mordarska.

Zakażenia są coraz bardziej skomplikowane i coraz trudniej nam się je leczy, dlatego nie ma możliwości, żeby o tym nie mówić, żeby się nie konsultować, nie szukać nowych rozwiązań – powiedziała dr n. med. Beata Mączyńska z Katedry i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, wykładowca I Forum Zakażeń. Zakażenia to temat interdyscyplinarny, bo dotyczy pracowników ochrony zdrowia wszystkich specjalności.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kübler, anestezjolog i twórca pierwszego w Polsce rejestru sepsy poprowadził sesję wykładową dedykowaną epidemiologii sepsy i niebezpieczeństwie, jakie generuje dla pacjentów w polskich szpitalach. Jego zdaniem, wydarzenia takie jak Forum Zakażeń są istotne w szukaniu nowych rozwiązań:

Leczenie zakażeń jest sprawą złożoną i wymagającą kilku specjalności medycznych i pozamedycznych. Połączenie sił jest niezwykle ważne dla dobrych rezultatów leczenia – dodał ekspert.

Wykłady na wysokim poziomie merytorycznym i istotne panele dyskusyjne

Podczas I Forum Zakażeń odbyło się 8 sesji wykładowych, dotyczących kolejno: nieantybiotykowego postępowania w ograniczaniu zakażeń, diagnostyki mikrobiologicznej zakażeń, aktualnych zadań członków zespołów zakażeń szpitalnych, profilaktyki i nadzoru nad zakażeniami związanymi z opieką zdrowotną, diagnostyki i leczenia inwazyjnych zakażeń grzybiczych i zakażeń bakteryjnych, sepsy, profilaktyki zakażeń szpitalnych, ograniczania zakażeń z perspektywy różnych specjalności lekarskich (sesja interdyscyplinarna) oraz higieny szpitalnej.

Ta konferencja jest wyjątkowo interesująca z kilku powodów – powiedział prof. dr hab. n. med. Andrzej Kübler. Dotyczy bardzo ciekawych zagadnień ułożonych w interesujący program, jest bardzo dobra frekwencja i organizacja. Cieszę się, że mogłem tu zaprezentować sesję dotyczącą tak istotnego problemu, jakim jest obecnie sepsa.

Wybitne patronaty honorowe nad wydarzeniem

Organizatorami konferencji są wydawnictwo naukowe Evereth Publishing oraz Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Narodowy Fundusz Zdrowia, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH,  Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Krajowy Konsultant w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej, dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fagrat, prof. nadzw., Krajowy Konsultat w dziedzinie chirurgii plastycznej, prof. dr hab. n. med. Jerzy Strużyna, Krajowy Konsultant w dziedzinie epidemiologii, dr n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz, Krajowy Konsultant w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, prof. dr hab. n. med. Maciej Szmitkowski, Krajowy Konsultant w dziedzinie zdrowia publicznego, dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, Towarzystwo Mikrobiologii Klinicznej, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa, Stowarzyszenie Epidemiologii Szpitalnej, Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych, Polskie Stowarzyszenie Sterylizacji Medycznej, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, Polskie Towarzystwo Lekarskie, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, Małopolskie Stowarzyszenie Komitetów i Zespołów ds. Zakażeń Szpitalnych oraz Stowarzyszenie na Rzecz Badania i Leczenia Sepsy „Pokonać Sepsę”.

W I edycji wzięło udział 500 uczestników. Rejestracja na II edycję już otwarta

Już wpływają rejestracje uczestników na II edycję Forum Zakażeń, która odbędzie się w dniach 2-4 kwietnia 2020 r. w Jachrance. Rejestracji można dokonać na stronie wydarzenia: www.fz2020.pl.

Źródło i foto: https://everethnews.pl/

Social profiles
Close
Pytania? Zadzwoń