W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w nowej inicjatywie naukowo-szkoleniowej, jaką podejmuje Stowarzyszenie Pokonać SEPSĘ we Wrocławiu. Będzie nią Wrocławska Wiosna Anestezjologiczna. To szczególne, interdyscyplinarne wydarzenie łączyć będzie tradycję konferencji organizowanych przez ponad 30 lat w Zamku Książ z kolejnym III Polskim Kongresem „Pokonać Sepsę”, który co 2 lata organizujemy we Wrocławiu.

Zapraszamy do Wrocławia w dniach 13-15 czerwca 2019 roku, do Wrocławskiego Centrum Kongresowego – Hali Stulecia. Obrady XXXII Konferencji „Postępy w Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu” poświęcone będą głównie zagadnieniom określanym jako innowacje w medycynie. Zajmować się będziemy tematem wpływu znieczulenia na funkcję mózgu – od najmłodszych po najstarszych pacjentów.

Analizować będziemy związki znieczulenia z funkcją podstawowych układów organizmu, a także wpływ znieczulenia na chorobowość, jak na przykład powiązania z występowaniem choroby nowotworowej. Zastanowimy się również jak i dlaczego zmienia się farmakologia znieczulenia – czy aktualny trend do „anestezji bez opioidów” jest uzasadniony i warty realizacji.

Wrocław, 13-15 czerwca 2019

III Polski Kongres POKONAĆ SEPSĘ

Niewątpliwym innowacyjnym zagadnieniem z zakresu intensywnej terapii jest rola terapii pozaustrojowych. Chcemy dokonać analizy postępu w metodach podtrzymywania funkcji narządów u pacjentów leczonych w OIT i zastanowić się jak zoptymalizować koncepcję „intensywnej terapii otwartej”, czyli zespołów szybkiego reagowania. Chcemy też poświęcić sporo czasu na dyskusję o granicach intensywnego leczenia, szczerą aż do bólu. Leczenie bólu to zresztą kolejny temat do szerokiej debaty. Gdzie jesteśmy i dokąd idziemy? Jakie pułapki czekają nas w farmakoterapii bólu. Rosnące znaczenie ko-analgetyków oraz integracyjny model leczenia bólu przewlekłego to kolejne porywające tematy. Po raz trzeci na ogólnym, krajowym forum dyskutować będziemy o zjawisku sepsy. O tym, co dzieje się na świecie i co się wydarza w naszym kraju, jak najbardziej interdyscyplinarnie i wszechstronnie, bo sepsa to światowe wyzwanie zdrowotne. Chcemy ocenić to zagrożenie i wyznaczyć kierunki działań w naszym kraju.

Sepsa może prowadzić do niewydolności wielu narządów, a w konsekwencji do śmierci. Pomimo postępów współczesnej medycyny pozostaje główną przyczyną zgonów z powodu zakażeń.

– cytat

Szpitalna śmiertelność z jej powodu waha się między 30 a 60%. Dlatego sepsa wymaga bardzo poważnego traktowania i interdyscyplinarnej dyskusji, która pozwoli wytyczyć właściwą strategię postępowania.

No i absolutnie nie zapomnimy o populacji pediatrycznej!  

I Polski Kongres „Pokonać Sepsę”, odbył się w 2015 roku. Został on pozytywnie oceniony przez ponadtysięczne grono uczestników, uznano go za sukces zarówno organizacyjny, jak i merytoryczny. Rok 2019 przynosi nowe informacje i ustalenia na temat sepsy, dlatego planujemy III Polski Kongres „Pokonać Sepsę” jako wielodyscyplinarne forum poświęcone tej najcięższej postaci zakażenia.

III Polski Kongres „Pokonać Sepsę” – dla kogo?

Kongres skierowany jest do całego środowiska medycznego, a pośrednio też do opinii publicznej. Zapraszamy przede wszystkim lekarzy anestezjologów, chirurgów, internistów, mikrobiologów, diagnostów, lekarzy innych specjalności, w tym m.in. w dziedzinie medycyny ratunkowej i lekarzy POZ. Sepsa jest problemem interdyscyplinarnym, dlatego tylko wspólna debata i działania mające na celu promocję oraz wdrożenie systemów wczesnego rozpoznawania i skutecznego leczenia mogą odwrócić tragiczny trend i uchronić dzieci i dorosłych przed śmiertelną sepsą.

Low code platforms eliminate security concerns

Even more, low coding platforms such as BlueFabric help you easily transform your designs into executable business processes, with no need to code. They also offer an all-in-one environment where applications can be not only built, but also tested and deployed. Low code platforms eliminate security concerns companies might have in employing citizen developers in app development: many offer built-in enterprise-grade security.

Where can citizen developers be best employed?

Citizen developers are best used when they serve the specific needs of their departments. With an intimate knowledge of their inner workings, they are far better equipped to anticipate their fellow employees’ needs than an overworked IT department. They can facilitate the introduction of applications that improve their productivity and at the same time considerably lighten the load of traditional developers.

  • As they gain insight into the app development process, they can also work together with developers and bring their business expertise to the building and customization of larger company-wide or customer-facing applications.
  • Companies are no longer in a position to ignore their potential and more and more business professionals will find themselves, out of proactivity or frustration, taking up the mantle of the citizen developer.
  • In 2019, citizen developers are here to stay.

Zapamiętaj:
Z SEPSĄ można wygrać.


Social profiles
Close
Pytania? Zadzwoń