Czy jest szansa aby w najbliższej przyszłości pojawiły się specjalne zestawy do szybkiego reagowania w przypadku podejrzenia sepsy u pacjentów w zespołach ratownictwa medycznego i na SOR? Od kilku lat takie zestawy „Sepsis Box” funkcjonują m.in. w UK. Zobaczmy jak wyglądają i co się w nich znajduje.

Sepsa jest trudną do zdiagnozowania przypadłością. Jest to zespół objawów klinicznych określanych jako układowa odpowiedź zapalna organizmu na zakażenie. Jest to najczęstsza przyczyna zgonów w niekardiologicznych oddziałach intensywnej terapii, z wysoką śmiertelnością sięgającą odpowiednio 32 lub 54% w przypadku ostrej sepsy lub wstrząsu septycznego.

Sepsa nastręcza wiele problemów diagnostycznych, bo nie ma dla niej charakterystycznych parametrów. Oczywiście doświadczony lekarz lub ratownik może podejrzewać sepsę po takich parametrach jak: wydłużony nawrót kapilarny, tachykardia, podwyższona lub obniżona temperatura ciała, brak diurezy, wybroczyny skórne które nie nikną pod wpływem nacisku. Również parametry badań biochemicznych (prokalcytonina, leukocytoza lub leukopenia, CRP, mleczany itp.) mogą świadczyć o potencjalnej sepsie, ale na otrzymanie danych analitycznych z laboratorium trzeba poczekać.

Jak wielokrotnie pisaliśmy w sepsie bardzo ważny jest czas. W przypadku podejrzenia sepsy przez lekarza lub ratownika medycznego chory powinien niezwłocznie trafić do szpitala, gdzie – po weryfikacji diagnozy przez specjalistę – powinien w ciągu godziny – otrzymać antybiotyki oraz płynoterapię.

Kluczowym przed podaniem antybiotyków jest pobranie próbek krwi na posiew. Wczesna, poprawna identyfikacja bakterii lub grzybów wywołujących zakażenia krwi może dostarczyć istotnych klinicznie informacji, wymaganych przy diagnozowaniu i leczeniu sepsy. Jest to kluczowy element przy wdrażania celowanej antybiotykoterapii dla pacjentów septycznych.

Posiewy krwi – laboratoryjne wykrywanie bakteriemii (zakażenie krwi bakteriami ) i fungemii (obecność żywych grzybów we krwi) – jedno z najprostszych i najczęściej stosowanych badań potwierdzających czynnik wywołujący zakażenie krwi.

Brytyjska służba zdrowia opracowała SEPSIS Box’y które zawierają zestaw do szybkiego zastosowania w ciągu 1 godziny od diagnozy SEPSY. Zestaw może być szybko zabrany do łóżka pacjenta, dzięki czemu skraca się czas reakcji.

Poniżej brytyjska pielęgniarka omawia zawartość takiego zestawu septycznego.

Zawartość zestawu SEPSIS BOX:

  • Zestaw wytycznych informacyjnych m.in. podawanie płynów i antybiotykoterapii,
  • Zestaw do pobierania krwi na posiew,
  • Zestaw dostępu dożylnego, tj.: kaniule, zestawy do infuzji,
  • Antybiotyki,
  • Bolus płynowy (500 ml NaCl 0,9%),
  • Sterylne rękawiczki, materiały opatrunkowe itp.

SEPSIS Boxy są łatwo dostępne na oddziałach szpitalnych w szpitalach w UK. Każdy lekarz, pielęgniarka lub ratownik medyczny może bardzo szybko zabrać je do łóżka chorego i wdrożyć procedurę leczniczą. Przed wdrożeniem zestawów sepsowych, pracownicy musieli szukać i kompletować cały niezbędny zestaw leków i akcesorii. To zabierało cenny czas, którego pacjenci septyczni mają bardzo mało.

Social profiles
Close
Pytania? Zadzwoń