Wydaje się to zbyt piękne, by było prawdziwe. Prosta i tania metoda leczenia  jednej z najgorszych przypadłości – sepsy, zwanej także zakażeniem krwi.

Czym jest SEPSA?

SEPSA – inaczej zwana posocznicą, to stan zagrożenia życia spowodowany ciężką infekcją (w wyniku zakażenia bakteriami, grzybami, wirusem). Sepsa występuje, gdy organizm uwalnia wiele określonych substancji chemicznych do krwiobiegu, aby zwalczyć infekcję, która wywołuje przytłaczającą reakcję zapalną w całym ciele.

Sepsę zazwyczaj leczy się antybiotykami i płynami podawanymi dożylnie, m.in. lekami “przeciwzapalnymi” t.j. sterydami (np. hydrokortyzon). W ostatnim czasie okazało się, że kombinacja niektórych leków może być znacznie skuteczniejsza niż podawanie ich oddzielnie.

Prof. Paula Marik wysokiej klasy naukowiec, z uznanego amerykańskiego uniwersytetu przeprowadził rygorystyczne badanie kliniczne, w którym wykazał związek między podawaniem swoistego „koktajlu” z witaminy C, witaminy B1 i hydrokortyzonu a zmniejszoną śmiertelnością w sepsie. Od wielu lat prof. Marik starał się pomóc DOROSŁYM pacjentom, u których sepsa doprowadzała do zgonu nawet w 40% przypadków (w krajach ubogich liczba ta dochodzi nawet do 60%).

Opracował „magiczny” koktajl, składający się z wit C (askorbinianu sodu), wit B1 (tiaminy) i hydrokortyzonu (w skrócie “koktajl”).

Co to jest koktajl prof Marika i jak to działa?

Witamina C i Hydrokortyzon

Obie substancje mają liczne i synergicznie korzystne efekty przy sepsie, hamują procesy prozapalne, chronią przed blokowaniem i przywracają funkcjonalność naczyń włosowatych (ich podstawowym zadaniem jest transport składników odżywczych do tkanek), które podczas postępującej sepsy zostają zablokowane, co w konsekwencji prowadzi do niewydolności wielonarządowej. Komórki wystawione na działanie toksyn wytwarzanych przez bakterie powodują śmierć komórek. Komórki nadal giną, gdy, poda się sam hydrokortyzon, tak samo dzieje się, gdy poda się wyłącznie witaminę C. Natomiast, gdy poda się zestaw hydrokortyzonu i witaminy C, komórki są chronione przed toksynami i przeżywają!

Warto także wspomnieć o niedoborach witaminy C w stanach chorobowych. Krytycznie chorzy pacjenci mają albo niskie albo wręcz niewykrywalne poziomy witaminy C (prawidłowy poziom to 40-60 µmol/l), co podkreśla wielokrotnie prof. Marik. Doustne podawanie wysokich dawek w takich przypadkach najczęściej nie jest w stanie przywrócić prawidłowego stężenia w surowicy, stąd potrzeba podawania wit C dożylnie. Jednak podczas dożylnego podawania megadawek wit C u pacjentów z niewydolnością nerek, wzrasta stężenie szczawianów, co wiąże się z większym ryzykiem ich odkładania i krystalizowania w nerkach. Z pomocą temu problemowi przychodzi tiamina, która chroni nerki.


Szczegóły koktajlu Marika:

  • Witamina C (askorbinian Sodu) – 1,5 g IV co 6h przez 4 dni lub do momentu wypisu z OIOM
  • Hydrokortyzon – 50 mg IV co 6h przez 4 dni lub do momentu wypisu z OIOM
  • Tiamina: 200 mg IV co 12 godzin przez 4 dni lub do momentu wypisu z OIOM. Alternatywne dawkowanie: 100 mg IV co 6 godzin / 4 dni

Tiamina (witamina B1)

Kilka badań wykazało niedobór tiaminy u pacjentów w stanie krytycznym (m.in. jedno z 2016 r. LINK i 2010 r. LINK), który prowadzi do zwiększenia produkcji mleczanu i w efekcie do ciężkiej niewydolności nerek. Tiamina jest także niezbędna w niektórych procesach metabolicznych z udziałem metabolitów witaminy C.

Jak widać stosowanie witaminy C i tiaminy podczas sepsy jest wskazane przede wszystkim z powodu ich potężnych niedoborów w stanach krytycznych.

Prof. Paul Marik

W 2017 roku zakończył trwającą 7 miesięcy obserwację z użyciem koktajlu u swoich pacjentów. Wyniki były niesamowite: porównał 2 grupy pacjentów (po 47 osób każda) i okazało się, że śmiertelność szpitalna wynosiła 8,5% (4 z 47) w grupie, w której zastosowano koktajl w porównaniu z 40,4% (19 z 47) w grupie kontrolnej. Wynik oceny niewydolności narządowej u sepsy zmniejszył się u WSZYSTKICH pacjentów w grupie poddanej eksperymentowi, przy czym u ŻADNEGO nie wystąpiła postępująca niewydolność narządów.

Te wyniki jednoznacznie sugerują, że wczesne stosowanie dożylnej witaminy C, wraz z kortykosteroidami i tiaminą, może być skuteczne w zapobieganiu postępującej dysfunkcji (uszkodzenia) głównych narządów, w tym ostrego uszkodzenia nerek, oraz w zmniejszaniu śmiertelności pacjentów z ciężką sepsą i wstrząsem septycznym. Często poprawa następowała w ciągu zaledwie 48h od podania koktajlu!

Źródło i fot: http://www.bialaczka.org/sepsa-magiczny-koktajl-wit-c-wit-b1-hydrokortyzon/

Wiele ciekawych opisów protokołu dla personelu medycznego można znaleźć na stronie: https://www.evms.edu/about_evms/administrative_offices/marketing_communications/publications/issue_9_4/sepsis.php

Szczegóły badania znajdują się w opublikowanej w 2017 praca naukowej prof. Marika:http://www.isepsis.com/wp-content/uploads/2017/05/Hydrocortisone__Vitamin_C__and_Thiamine.pdf

Chest 2017 Jun;151(6):1229-1238. Hydrocortisone, Vitamin C, and Thiamine for the Treatment of Severe Sepsis and Septic Shock: A Retrospective Before-After Study. Marik PE, Khangoora V, Rivera R, Hooper MH, Catravas J.

Protokół dawkowania witaminy C, hydrokortyzonu i tiaminy w sepsie jest dostępny na stronie Eastern Virginia School of Medicine.

Social profiles
Close
Pytania? Zadzwoń