Osocze ozdrowieńców COVID-19 terapia koronawirus

Osocze ozdrowieńców najprawdopodobniej nie działa w COVID-19. Takie wnioski płyną z opublikowanego w czasopiśmie JAMA pierwszego randomizowanego badania dotyczącego skuteczności terapii. Badano grupę 103 pacjentów z ciężkim przebiegiem choroby. Terapię osoczem otrzymały 52 osoby. Pozostała grupa stanowiła grupę kontrolną, która otrzymywała standardowe leczenie.

Osocze jest wytwarzane z krwi pobranej od osoby po przebytym zakażeniu koronowirusem. W terapii wykorzystywane są przeciwciała, które zostały wytworzone przez układ odpornościowy wyzdrowiałej osoby w odpowiedzi na zakażenie wirusem. Lekarze mają nadzieje, że przeciwciała takie posiadają zdolność niszczenia koronawirusa.

Z działaniem osocza ozdrowieńców związana była duża nadzieja na skuteczną terapię w COVID-19.

Duże nadzieje na terapię osoczem

Terapia z użyciem osocza ozdrowieńców została dodana do standardowego schematu leczenia w grupie poddanej interwencji. Nie spowodowała ona jednak istotnej statystycznie poprawy stanu zdrowia w ciągu 28 dni. Brak było efektów pod kątem czasu zdrowienia oraz śmiertelności szpitalnej. Badacze równocześnie zaobserwowali objawy uboczne w ciągu kilku godzin od podania osocza u dwóch pacjentów. Ponadto odnotowano dłuższy okres trwania wiremii.

Niestety badanie przerwane w połowie rekrutacji bo wygasała pandemia w Chinach.

Trwają także inne badania osocza, także należy zaczekać na ich zakończenie. Ważne, że jeżeli któryś z ośrodków stosuje tę metodę poza badaniami klinicznymi, to powinien informować pacjenta, że brak jest dowodów, że osocze działa w COVID-19, a może szkodzić.

Badanie przerwano w połowie rekrutacji z uwagi na wycofywanie się pandemii. Przyjęta metodologia badania była dobra i nie należy od razu zakładać że, osocze jest złe. Akurat w tym konkretnym badaniu nie udało się tylko wykazać, że działa leczniczo na wyznaczone cele. Potrzebne są dalsze badania. Przypomnijmy że grupa amerykańskich lekarzy bardzo skutecznie leczy pacjentów z infekcją koronawirusa podając im sterydy, heparynę oraz kwas askorbinowy w protokole MATH+.

Link źrodłowy do badania: Effect of Convalescent Plasma Therapy on Time to Clinical Improvement in Patients With Severe and Life-threatening COVID-19

Social profiles
Close
Pytania? Zadzwoń