Zgodnie z najnowszymi danymi na sepsę umiera rocznie więcej pacjentów, niż z powodu choroby nowotworowej. Sepsa jest aż co piątą przyczyną zgonów. Do niedawna sądzono, że sepsa na świecie rozwija się u 30 mln ludzi i powoduje 6-9 mln zgonów. Najnowsza publikacja na łamach pisma “Lancet” ze stycznia 2020 roku wskazuje na 49 mln zachorowań i 11 mln zgonów na całym świecie. Eksperci podkreślają, że w swoim najnowszym raporcie uwzględnili dane pochodzące ze 195 krajów, w tym również tych o najmniejszym i średnim dochodzie. Ocenia się, że to właśnie w krajach o niskim poziomie zarobków dochodzi do sepsy częściej niż w państwach bogatszych. Odsetek zachorowań na sepsę w uboższych regionach świata może sięgać nawet 85%. 

…co niecałe 3 sekundy z powodu sepsy umiera na świecie jedna osoba.

W zależności od kraju śmiertelność w sepsie utrzymuje się na poziomie od 15 do nawet 50%. Oznacza to, że co niecałe 3 sekundy z jej powodu umiera jedna osoba.

Najnowsze dane z obszernego przeglądu literatury naukowej do roku 2017, opublikowano na łamach czasopisma The Lancet [2]. Mimo że autorzy odnotowali 50 proc. spadek zachorowalności na sepsę na przestrzeni ostatnich dekad, posocznica nadal jest przyczyną 20 proc. wszystkich zgonów na świecie, co daje 11 milionów przypadków śmiertelnych. Choroby nowotworowe będące plagą XXI wieku, według danych WHO [3], były przyczyną 9,6 miliona zgonów w 2018 roku, co daje drugą co do częstości przyczynę zgonów na świecie.

Prof. Kristina Rudd, jedna z autorek opracowania, powiedziała BBC News, że wynikami tymi nie jest zaskoczona, ponieważ podejrzewała, że sepsa występuje częściej niż wskazują na to oficjalne statystyki. „Moi koledzy lekarze pracujący w krajach uboższych mówili o tym od lat. Ja leczę również w Ugandzie, gdzie sepsa jest na porządku dziennym” – podkreśliła prof. Rudd. Jej zdaniem właściwe określanie skali tego schorzenia może sprawić, że będzie ono lepiej rozpoznawane i leczone.

Sepsa wymaga wielokierunkowego leczenia. W 2017 roku w czasopiśmie Critical Care ukazały się obiecujące wyniki, sugerujące skuteczność wspomagającego leczenia posocznicy i wstrząsu septycznego za pomocą trzech tanich i łatwo dostępnych leków. Farmaceutyk zawierał stosowany już wcześniej kortyzol, oraz dodatkowo tiaminę (witamina B1) i witaminę C. Badacze stwierdzili mniejszą śmiertelność w grupie pacjentów leczonych metodami rekomendowanymi i dodatkowo preparatem trójskładnikowym, w porównaniu do pacjentów leczonych wyłączenie standardowymi metodami.

Źródło: Kempker K., Martin G. S.: A global accounting of sespis. The Lancet, 2020.

Social profiles
Close
Pytania? Zadzwoń