Pod koniec ubiegłego roku rozpoczęło się badania kliniczne badające skuteczność metody prof. Paula Marika. Jednym z nich jest VICTAS (LINK), które ma być przeprowadzone w 30-40 głównych akademickich ośrodkach medycznych w Stanach Zjednoczonych i będzie obejmować co najmniej 500 pacjentów (docelowo nawet 2000). Jest duża szansa, że do końca 2019 roku, będą dostępne już wyniki dużego prospektywnego badania potwierdzające, że koktajl prof. Marika jest bezpieczny i skuteczny przy sepsie.

Co to jest koktajl prof Marika i jak to działa?

O koktajlu zastosowanym przez prof. Marika u pacjentów z sepsą, który jest kombinacją witaminy C, tiaminy i hydrokortyzonu, pisaliśmy w tym wpisie (LINK).

Zachęcamy zapoznać się też z osobą samego profesora Paula Marika w tym wpisie (LINK).

VICTAS to badanie kliniczne dla hospitalizowanych pacjentów z sepsą, stanem zagrażającym życiu spowodowanym ciężką infekcją. Sepsa występuje, gdy organizm uwalnia tak wiele substancji prozapalnych do krwiobiegu, aby zwalczyć infekcję, która powoduje przytłaczającą reakcję zapalną w całym ciele. Ta reakcja niszczy główne narządy i tkanki.

Osoba z sepsą jest krytycznie chora i często mają gorączkę, szybkie tętno, przyspieszony oddech i dezorientację, ale mogą również występować inne objawy zakażenia. Sepsa jest zwykle leczona na oddziale intensywnej opieki medycznej, a pacjenci mogą potrzebować tlenu lub wentylacji mechanicznej, leków podnoszących ciśnienie krwi lub dializy w celu usunięcia toksyn z krwi. U pacjentów z sepsą istnieje znaczne ryzyko śmierci, dlatego nowe sposoby leczenia są bardzo potrzebne.

VICTAS to badanie kliniczne mająca na celu przetestowanie połączenia witaminy C, tiaminy i hydrokortyzonu w leczeniu sepsy.

źródło: victastrial.org

Sepsa jest zwykle leczona antybiotykami i płynami dożylnymi. Niektóre leki, takie jak „sterydy przeciwzapalne”, np.: hydrokortyzon, były wcześniej wielokrotnie testowane. Niedawno jeden z badaczy, Prof. Paul Marik doniósł, iż kombinacja leków może być bardziej skuteczna niż każdy z nich z osobna. Poinformował, że podanie wysokich dawek witaminy C w połączeniu z tiaminą (witamina B1) i hydrokortyzonem zmniejsza uszkodzenie głównych narządów i zwiększa prawdopodobieństwo przeżycia ciężkiego epizodu sepsy.

Terapie te są eksperymentalne i nie zostały przetestowane na dużej liczbie pacjentów ani zatwierdzone przez agencję FDA (ang. Food & Drug Administration). Tak więc lekarze nie wiedzą na pewno, że te terapie działają lub że są wystarczająco bezpieczne, aby można je było stosować u dużej populacji pacjentów. Wczesne wyniki wyglądają obiecująco, ale lekarze muszą najpierw przeprowadzić rodzaj badań zwanych badaniami klinicznymi, aby zebrać dane od wielu ludzi, zanim będą mogli wiedzieć na pewno.

VICTAS to próba kliniczna mająca na celu przetestowanie połączenia witaminy C, tiaminy i hydrokortyzonu w leczeniu sepsy. Zostanie ona przeprowadzona w 30 do 40 głównych akademickich ośrodkach medycznych w Stanach Zjednoczonych i obejmie co najmniej 500 pacjentów (spodziewana liczba 2000 pacjentów). Wszyscy pacjenci biorący udział w badaniu klinicznym otrzymają regularną najlepszą intensywną opiekę dostępną dla sepsy, a połowa pacjentów otrzyma dodatkowo witaminę C, tiaminę i hydrokortyzon. Testując dużą liczbę pacjentów, lekarze mogą następnie sprawdzić, czy grupa pacjentów eksperymentalnych, którzy otrzymali kombinację leków, osiągnęła lepsze rezultaty niż grupa kontrolna (otrzymująca placebo).

Niedawno jeden z badaczy (Prof. Paul Marik) doniósł, że kombinacja leków może być bardziej skuteczna niż każda z nich sama. Poinformowali, iż podanie wysokich dawek witaminy C w połączeniu z tiaminą (witamina B1) i hydrokortyzonem zmniejsza uszkodzenie głównych narządów i zwiększa prawdopodobieństwo przeżycia ciężkiego epizodu sepsy.

Leki te będą podawane dożylnie co sześć godzin łącznie przez 96 godzin. Lekarze uczestniczący w tym badaniu są zlokalizowani w oddziałach SOR i oddziałach intensywnej opieki medycznej w kilku dużych szpitalach w Stanach Zjednoczonych. Będą zbierać informacje na temat stosowania leków wazopresyjnych (leków zwiększających ciśnienie krwi), wspomagania oddychania (wentylacja mechaniczna) i stanu pacjentów po 30 dniach i do jednego roku po leczeniu. Pacjenci muszą być dorosłymi, nie będącymi w ciąży i spełniać pewne wymagania, aby być w trakcie badania, lekarze mogli dokonać właściwego porównania między tymi dwiema grupami pacjentów.

Kryterium oceny skuteczności koktajlu witaminowego będą:

  • Ilość podawanych wasopresorów u pacjenta
  • 30 dniowa śmiertelność pacjentów
  • stan bez śpiączki

Obecnie aktywowane są witryny kliniczne, a badanie VICTAS zaczęło rejestrować pacjentów. Więcej informacji i aktualizacji dotyczących tego badania klinicznego są opublikowane na stronie clinicaltrials.gov.

Aktualnie toczy się kilkanaście badań klinicznych Witaminy C w sepsie. Pełna lista tutaj: https://clinicaltrials.gov/

Źródło: http://victastrial.org/

Social profiles
Close
Pytania? Zadzwoń