Protokół MATH+ leczenie koronawirusa COVID-19

Grupa uznanych lekarzy – intensywistów (specjalistów intensywnej terapii) z pięciu ośrodków akademickich w USA stworzyła protokół wczesnej interwencji w leczeniu COVID-19. Opiera się on na szybkim podaniu sterydy, witaminy C oraz heparyny. Protokół przeznaczony jest do stosowania w szpitalach, aby przeciwdziałać przytłaczającej odpowiedzi zapalnej organizmu na wirusa. To właśnie to zapalenie, a nie sam wirus, uszkadza płuca i inne narządy, a ostatecznie zabija. Kluczowym elementem protokołu jest steryd (Metyloprednizolon) podany wraz z witaminą C, dla osiągnięcia synergistycznego efektu terapii.

Protokół MATH+ ukierunkowany jest na jak najszybsze leczenie pacjentów po zdiagnozowaniu u nich zakażenie koranawirusem – COVID-19. Protokół powstał w oparciu o bogate doświadczenia kliniczne z Chin, poparte przez komisję ekspercką z Szanghaju.


MATH+ wczesny protokół leczenia COVID-19
MATH+ wczesny protokół leczenia COVID-19

Kluczowym celem protokółu MATH+ jest przeciwdziałanie niszczącemu i przytłaczającemu procesowi zapalnemu oraz ogólnoustrojowej nadkrzepliwości powodującym uszkodzenie narządów w wyniku niedotlenienia (hipoksji). Ten uporczywy proces zapalny nazywany jest burzą cytokinową.

Twórcy przekonują, iż wczesne zastosowanie MATH+ nie tylko zmniejsza liczbę przyjęć na OIT ale również potrzebę wentylacji mechanicznej. Co najważniejsze MATH+ może uratować wiele istnień ludzkich.

Kluczem do sukcesu jest wczesne wdrożenie protokołu MATH+

Rozpoczęcie protokołu powinno nastąpić jeszcze na izbie przyjęć lub SOR poprzez dożylne podanie sterydów oraz witaminy C. Następnie należy kontynuować wlewy co 6h podczas całego pobytu pacjenta w szpitalu. Do piątki twórców protokołu MATH+ tj.: Umberto Meduri, Pierre Kory, Paul Marik, Jose Iglesias, Joseph Varon dołączają kolejni lekarze. Ostry przebieg COVID-19 przypomina sepsę, stąd też skorzystano z bogatego doświadczenia prof. Paul Marik, i jego koktajlu witaminowego.

…wczesne zastosowanie MATH+ nie tylko zmniejsza liczbę przyjęć na OIT ale również potrzebę wentylacji mechanicznej.

https://covid19criticalcare.com/

Twórcy wyjaśniają, że to nie sam w sobie wirus zabija, lecz przesadna reakcja organizmu objawiająca się bardzo rozległym stanem zapalnym. Taka burza cytokin (ang. cytokine storm) wymaga użycia kortykosteroidów, aby zapobiec progresji do zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS). ARDS powoduje uszkodzenie płuc i w efekcie zgon. Stan zapalny powoduje aktywacje czynników krzepnięcia, dlatego też kolejnym niezbędnych elementem jest heparyna, która działa przeciwzakrzepowo.

Zerowa śmiertelność

Jednym z twórców tej terapii jest dr Joseph Varon ze szpitala w Huston, który odnotował zerową śmiertelność pacjentów z COVID-19. Przeleczył 40 poważnie chorych pacjentów z COVID-19 tym protokołem w Houston Memorial Medical Center. 30 z nich wróciło już do domu, w tym 90-letnia kobieta z historią raka okrężnicy i wcześniejszym epizodem sepsy. Żaden z jego pacjentów nie umarł.

Szczegóły protokołu MATH+ poniżej:

 • Dożylne podanie Metyloprednizolonu (kortykosteroid):
  • lekka hipoksja ( laktaty poniżej <4) 40 mg dziennie do momentu odłączenia od tlenu,
  • umiarkowanie ciężka choroba: bolus 80 mg, następnie 20mg q6h dożylnie przez 7 dni, alternatywnie 80 mg przez 7 dni,
   dzień 8: prednizon doustnie przez 6 kolejnych dni,
 • Wysokie dawki kwasu askorbinowego (Witamina C):
  • 3 gramy/100ml NaCl 0,9% co 6 godzin, kontynuuj podawanie przez koleje 7 dni, bądź do momentu ustąpienia symptomów,
 • Pełna dawka heparyny drobnocząsteczkowej:
  • lekki stan: 40-60 mg dziennie,
  • umiarkowany-lekki stan: 40-60 mg dziennie, kontynuuj podawanie do momentu ustąpienia symptomów.
 • PLUS: opcjonalne dodatkowe leczenie: Tiamina, Cynk, Witamina D.

Protokół leczenia COVID-19 MATH+
Protokół leczenia COVID-19 MATH+

LECZENIE HIPOKSJI:

 • W przypadku niskiej saturacji użyj wąsów tlenowych z wysokim przepływem tlenu,
 • Nie wahaj się użyć zwiększonego przepływu tlenu,
 • Unikaj wczesnej intubacji, w oparciu tylko o wskaźnik natlenowania,
 • Można stosować „dopuszczalną hipoksemię”,
 • Intubacja jedynie w przypadku znacznego wysiłku oddechowego,
 • Utrzymaj pozycję na brzuchu („prone position”), aby ułatwić wymianę gazową w płucach.

Źródło: https://covid19criticalcare.com/

Social profiles
Close
Pytania? Zadzwoń